2015
Produksjon
  • 91 220 tonn nikkel
  • 35 451 tonn kobber
  • 3 117 tonn kobolt
  • 111 045 tonn svovelsyre
Antall ansatte
  • 517 årsverk
  • 108 kontraktører
  • 30 lærlinger pr. juni 2015 
El-forbruk
  • Totalt strømforbruk i 2015 var på 633 GWh