​Glencore Nikkelverk tilbyr hvert år sommerjobb til godt og vel 100 skoleelever/studenter. Vi ansetter ferievikarer til dag- og skiftstillinger innenfor produksjon, laboratoriet og vedlikehold. Vi legger vekt på et sikkert, godt og utviklende arbeidsmiljø. En jobb som ferievikar ved Glencore Nikkelverk vil gi deg verdifull arbeidserfaring og referanser til videre arbeidsliv.

For alle stillingene er det et sikkerhetskrav om fylte 18 år på ansettelsestidspunktet samt god norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne.

Røkere ansettes ikke.

For mer info: les her
Hvordan søke: les her
Søknadsfrist: Søknadsportalen åpnes hvert år i desember og er åpen frem til søknadsfrist 15. februar. NB: kun elektroniske søknader vil bli vurdert.

Alle søkere må søke her: Ledige stillinger.