​Nødberedskap er høyt prioritert på Nikkelverket, både inne på anlegget og i vårt nærmiljø i Kristiansand. Nikkelverket gjennomfører evakueringsøvelser jevnlig hvert år. Vi har et eget brannkorps på rundt 50 personer som får 60 timer trening i året til å øve på brannbekjempelse og håndtering av farlige kjemikalier. Vi står alltid klare til å bistå Kristiansand brannvesen hvis det blir nødvendig.

I 2009 delte vi ut 7.000 brosjyrer som informerte våre naboer - både næringsliv og privatpersoner - om bedriftens risikoforhold, hva vi gjør for å hindre storulykke og hva de bør gjøre hvis en alvorlig ulykke likevel skulle skje. Slike brosjyrer er påkrevd etter EUs direktiv for anlegg som lagrer og håndterer store mengder brannfarlige og kjemiske stoffer.

Er du en av bedriftens nærmeste naboer og ikke har mottatt slik informasjon kan du kontakte bedriften via sentralbordet på tlf  38 10 10 10 eller sende epost til post@glencore.no.