​Nikkelverket har forpliktet seg til prinsippene om bærekraftig utvikling hvor vi tar hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer. Vi følger ledende standarder for helse, miljø, sikkerhet, energi, samfunnsansvar og etiske prinsipper, og bidrar til å utvikle samfunnet rundt oss. Slik forbedrer vi også konsernets omdømme, gir selskapet et konkurransemessig fortrinn og gjør det mulig å tiltrekke og beholde de beste menneskene, samt tilgang på kapital.

Vi følger opp disse forpliktelsene gjennom vårt kontinuerlige forbedringsarbeid og standarder satt av konsernet. 

SAFENICKEL er Glencores program for økt sikkerhet i våre gruver og fabrikker.  SAFENICKEL består av 12 protokoller som fokuserer på å eliminere risiko for personskader med dødlig eller varig konsekvens.  Vi kaller dette "Våre 7 livreddende regler".