​Vårt forhold til naboer er viktig for oss. Vi har gjennom kontinuerlig forbedring av våre prosesser redusert våre konsekvenser for omgivelsene dramatisk.

En egen brosjyre til våre nærmeste naboer med fokus på sikkerhet er også tilgjengelig her

Utslipp til luft og sjø er i all hovedsak 99% av hva de var da vi begynte å måle dem på tidlig 1970-tallet. Vi kan imidlertid alltid bli flinkere og bedre. Enkelte forhold er det vanskelig for bedriften å overvåke. Støy er en slik faktor. Oppstår det uvanlig støy kan det være en vifte som har gått i stykker, et begerverk som trenger tilsyn eller en port som må lukkes. Fra bakkenivå inne på bedriftsområdet kan slike ulyder være vanskelig å høre, mens de for våre naboer oppleves som forstyrrende støy. Vi oppfordrer våre naboer til å ta kontakt med oss slik at feil og ubehag kan identifiseres og tiltak iverksettes. Alle henvendelser fra naboer vil bli registrert og fulgt opp i løpet av kort tid.

Kontakt informasjon finner du her