​Formålet med REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) er å øke kunnskapene om risikoen forbundet med bruken av kjemikalier og farene disse stoffene utgjør for helse og miljø. Med innføringen av REACH ble bevisbyrden flyttet til industrien, med svært stramme tidsfrister. EU's nye kjemikalieregelverk påvirker også Nikkelverket.

Nikkelverket importerer og produserer produkter som omfattes av REACH-regelverket, inklusive nikkel/kobber-matten fra smelteverket i Sudbury, som fraktes til Nikkelverket for foredling.

I praksis krever REACH-regelverket at kjemikalieprodusenten foretar omfattende registrering av alle kjemikalier produsert og/eller importert i mengder som overstiger ett megatonn pr. år. Registreringen krever toksikologiske, økotoksikologiske, fysiske og kjemiske testdata, i tillegg til nye og bedre sikkerhetsdatablader og eksponeringsscenarier som dekker hele livssyklusen til kjemikaliet, fra produksjon til det blir avfall. Ingen registrering innen fristen betyr ingen tilgang til markedet for produsenten.