​Nikkelverket har forpliktet seg til prinsippene om bærekraftig utvikling hvor vi tar hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer. Vi følger ledende standarder for helse, miljø og sikkerhet, energi, samfunnsansvar og etiske prinsipper, og bidrar til å utvikle samfunnet rundt oss. Slik forbedrer vi også konsernets omdømme, gir selskapet et konkurransemessig fortrinn og gjør det mulig å tiltrekke og beholde de beste menneskene, samt tilgang på kapital.

Nikkelverkets samfunnsansvar begynner med å ta vare på egne ansatte og deres familier. Det handler om trygge arbeidsplasser og respekt for hverandre. Omsorg for nære naboer omsettes i praksis når vi reduserer utslipp av lukt, støv og støy. Gjennom fjernvarmeanlegget til Agder Energi Varme kan overskuddsenergi fra vår svovelsyrefabrikk gi vannbåren varme til flere tusen husstander i Kristiansand. Vi tar dessuten utvikling av kompetanse på alvor og tilbyr et stort antall lærlingeplasser og satser stort på intern opplæring og utvikling av den enkelte medarbeider.

Internasjonalt samarbeider vi med Universitetet i Agder, Falcondo Foundation i den Dominikanske republikk. Dette samarbeidet går nå inn i sin tredje 3 årsperiode.  Fra 2009 til 2011 bidro vi også med økonomisk støtte til Haydoms Lutheran Hospital i Tanzania via Haydoms venner. Gjennom disse engasjementene gir vi støtte både til trainee-stillinger og til feltarbeid for studenter innen flere fagfelt.

Nikkelverket deltar og viser samfunnsansvar også ved å donere gaver og finansiere større utsmykninger i Kristiansand by. Blant annet Otterdalsparken (Nupenparken), Klokkespillet i Domkirken og "Drømmeren" ved bystranda, er helt eller delvis finansiert av Nikkelverket.

Ved markeringen av fabrikkens 100års jubilum ble denne tradisjonen videreført med et finansielt bidrag til utsmykkingen av Konsert- og teaterhuset Kilden gjennom to kunstverk, "Javel" og "Danseren".  Begge skulpturene er utarbeidet i rustfritt stål som inneholder nikkel. Kunsten på Kilden ble avduket 1. desember 2011. Som hovedsponsor for Kilden ble også Xstratabilletten lansert der 80 billetter ble solgt til kr. 80 hver dag på Kildens egenproduserte forestillinger.