​Glencore Nikkelverk er forpliktet til å dele kunnskap om sikker bruk av våre produkter. Vi deltar i organisasjoner og med forskning for å sikre trygge og effektive prosesser og bruk av våre produkter. Vi forsker stadig og oppdaterer våre produktbeskrivelser for å sikre at våre sikkerhetsdatablader (SDS) er korrekte og gir riktig informasjon i henhold til våre kunders behov og bruksområder.

For mer informasjon om nikkelverkets produkter, vennligst ta kontakt med vår HMS-avdeling, tlf 38 10 10 10.