Alle yrkesgrupper

Så vel ingeniører, prosessoperatører, mekanikere, laboranter og doktoringeniører danner et tett og innovativt læringsmiljø. Bedriften har opparbeidet seg et høyt omdømme på opplæring og utdanning og bedriftskulturen er lagt til rette for de som har ønsker og ambisjoner.

FOU

Egenutviklet teknologi er nøkkelen til industrisuksessen i Kristiansand. I motsetning til mye prosessindustri i Norge, er teknologien på Nikkelverket utviklet av lokale entreprenører, forskere og ingeniører. Vårt forsknings og utviklingsmiljø har svært høyt omdømme og lange tradisjoner og vi legger inn store ressurser for å befeste og utvikle vår posisjon som ledende i bransjen innenfor forskning og utvikling.

Mennesker, miljø og teknologi

Samspillet mellom mennesker og miljø i en krevende global konkurransesituasjon har utløst både kreativitet, stayervilje og selvtillit. Siden etableringen i 1910 har Nikkelverket gradvis vokst seg til å bli et av verdens største og mest kostnadseffektive nikkelraffinerier.

Når bedriftskulturen er åpen og imøtekommende for ny læring, nye metoder og nye mennesker, oppstår en særegen dynamikk. Det er i slike miljøer nye ideer oppstår og nye metoder kan prøves. Derfor samarbeider Nikkelverket også nært med Universitetet i Agder, Teknisk Fagskole og andre eksterne kompetansemiljøer. Nikkelverket vil stadig bestrebe seg på å utvikle et lære- og utviklingsmiljø der den enkelte får iveratatt sine evner og talenter.