​Glencore er et av verdens største globale og diversifiserte konsern innen råvare-sektoren. Som en ledende og integrert produsent og markedsfører av vitale produkter og en balansert portefølje av ulike industrielle eiendeler, er vi godt posisjonert til å skape verdi gjennom hele verdikjeden. Fra å hente ut mineraler dypt nede i fjellet til å levere kvalitetsprodukter til vår internasjonale kundebase.

Gruppens industrielle og markedsføringsaktiviteter er støttet opp av et globalt nettverk med over 90 kontorer lokalisert i over 50 land. Vår diversifiserte operasjon består av over 150 gruver og metallurgiske fabrikker, offshore oljeproduksjon, gårder og agrikultur fasiliteter. Vi sysselsetter cirka 145.000 mennesker, inkludert kontraktører.

For mer informasjon se www.glencore.com.

En av Glencores forretningsenheter er nikkel.  Vi leverer nikkel til rustfritt stål og til spesiallegeringer.   Vi produserer verdens reneste nikkel og kobolt, samt ferronikkel, kobber og en rekke andre produkter. Vi er også en av de største produsentene av resirkulert nikkel- og koboltholdig materiale. Materiell som inneholder nikkel har en vital rolle i vårt moderne samfunn og vi finner nikkel i alt fra gryter, kjøkkenutstyr og bestikk til medisinsk utstyr, mobiltelefoner, vindturbiner, datamaskiner, mynter, skip og fly.