2017
Produksjon
  • 86 495 tonn nikkel
  • 22 695 tonn kobber
  • 3 473 tonn kobolt
  • ca. 110 000 tonn svovelsyre
Ansatte og kontraktører 
  • 520 årsverk
  • ca. 120 kontraktører
  • ca. 30 lærlinger
  • 9 rapporterbare skader, av disse var 3 fraværsskader
  • Sykefravær 4,0%
El-forbruk
  • Strømforbruk pr. tonn Ni.ekv  5,48 MWH/tonn