Glencore Nikkelverk AS foredler nikkel, kobber, kobolt og andre metallprodukter.

Vi bruker verdensledende teknologi til å produsere miljøvennlig, energieffektivt og trygt.

Som ledd i sikkerhetsarbeidet deler vi ut denne informasjonsbrosjyren
i nabolaget. Vi anbefaler deg å lese den nøye.
Plasser også medfølgende faktaark på et lett synlig sted

Forholdsregler ved storulykker på Glencore Nikkelverk1.5 MB
Informasjon til naboer om risikoforhold og beredskap ved Glencore Nikkelverk AS2.9 MB