​Nikkelverkets strategi for å nå våre langsikige mål om å trygge arbeidsplassene for fremtiden gjennom å tilfredsstille våre kunder og aksjonærer er bygd opp rundt vår forretningsmodell - Nikkelverk Business System.

Gjennom sikker og bærekraftig produksjon skal vi levere våre produkter av høy kvalitet som dekker kundens behov i fremtidens marked.  Når prosessen er stabil og forutsigbar kan vi minimere metalltap og posisjonere oss til å håndtere stadig mer komplekse råmaterialer.  Våre aktiviteter fokuserer på å redusere sløsing og optimalisere bruken av våre ressurser for å redusere våre driftskostnader for å opprettholde vår konkurransekraft.