Alle ansatte skal være ambassadører for våre kjerneverdier

SIKKERHET
Sikkerhet og helse er viktigere enn noe produksjonsteknisk mål. Vi har lært å arbeide riktig og sikkert. Vi utviser personlig ansvar og aktsomhet, også for andre.

ENKELHET
Vi er profesjonelle og metodiske. Vi leverer og krever kvalitet. Vi gjør det vi sier.

ANSVARLIGHET
Vi respekterer og tar hensyn til hverandre. Vi viser ansvarlighet i alt vi gjør. Vi styrer etter prinsippene om bærekraftig utvikling.

NYTENKING
Vi dyrker kulturen om kontinuerlig forbedring og involvering av alle ansatte. Vi forvandler ideer til verdier på en kreativ måte.

ÅPENHET
Tillit og integritet kjennetegner hvordan vi samarbeider. Vi anerkjenner og deler hverandres kunnskaper og delegerer ansvar for å oppnå best resultat.