​Glencore plc er verdens fjerde største leverandør av nikkel. Nikkelverket er det største nikkelraffineriet i den vestlige verden og eksporterer 100% av produksjonen, som primært består av nikkel, kobber og kobolt. Omkring 50 produktvarianter eksporteres til markeder verden over fra Nikkelverket. Karakteristisk for alle produktene er høy kvalitet. Renhetsgraden i ferdigmetallene er blant de høyeste i verden. Utstrakt produktutvikling har vært nødvendig for å tilfredsstille kundenes behov.
Produksjonskapasitet 2016
Nikkel 92.000 tonn
Kobber 39.000 tonn
Kobolt 4.700 tonn
Svovelsyre 115.000 tonn