​Velkommen til Glencore Nikkelverk AS

De råvareressursene vi foredler utgjør kjernen i mange samfunnsnyttige produkter og tjenester. Fra hverdagslige ting som gryter og bestikk, til bærende bygningselementer og til metaller med høye krav til presisjon for bruk i mobiltelefoner og jetmotorer. Vi spiller en vital rolle gjennom å gi arbeid til 520 ansatte og en rekke underleverandører. I Kristiansand produserer vi høykvalitets nikkel og kobolt, samt kobber og svovelsyre. Vi satser på å utvikle våre ansatte slik at vi kan lede den teknologiske utviklingen innen vårt marked og opererer etter strenge krav og prinsipper for bærekraftig utvikling.

Gruvevirksomheten til Glencore inkluderer nikkelgruver og anlegg i Ontario og Quebec, Canada; og prosesseringsanlegg i Koniambo, Ny-Caledonia,  et nikkelgruve og raffineringsverk i Vest-Australia; og vårt nikkelraffineri i Kristiansand, Norge. 

​Informasjon vedrørende bedriftsalarm.

Bedriftsalarmen ble utløst i dag kl. xx.yy

Forholdet er bedriftsinternt og vil ikke ha betydning for våre naboer og omgivelsene. 

Vi beklager forstyrrelsen.

SISTE NYTT: Mulig streik / permittering

6/4 kl. 18.00: Tilgang til bedriften ved en evt. streik