​Vår webside registrerer også IP adressen fra alle våre besøkende til vår hjemmeside. En IP adresse er et nummer som automatisk genereres til din datamaskin når du benytter internett. Vi bruker IP-adressen til å stille diagnoser når vi har problem med vår server, for å administrere vårt hjemmeområde, for å analysere trender, for å følge brukerens bevegelser, og for å skaffe til veie demografisk informasjon med det formål å kontinuerlig forbedre vår hjemmeside og levere personlig og kunderettet innhold. IP adressen er ikke knyttet opp mot personlig identifiserbar informasjon, og måter vi samler data på er standard prosedyre på de fleste web-servermiljøene i dag.

Vår webside inneholder lenker til andre websider. Vennligst merk deg at når du klikker på en slik link, går du inn på en annen webside, der Xstrata ikke har noe ansvar. Ved å benytte denne siden, signerer du på avtalen om vår beskyttelses filosoi som beskrevet over. Merk deg at denne policyen kan bli redigert periodisk uten varsel. Vennligst les denne policyen en gang til før du sender inn personlig informasjon hvis du har betenkninger om hvordan din informsjon bli samlet inn og brukt.