Glencore Nikkelverk tilbyr hvert år sommerjobb til ca. 100 skoleelever/studenter. Vi ansetter ferievikarer til dag- og skiftstillinger til ulike jobber innenfor produksjonen.

En jobb som ferievikar ved Glencore Nikkelverk vil gi deg verdifull arbeidserfaring og referanser til videre arbeidsliv.

Vi legger vekt på et sikkert, godt og utviklende arbeidsmiljø. For alle stillingene er det et sikkerhetskrav om fylte 18 år på ansettelsestidspunktet samt god norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne. Røkere ansettes ikke.

Før du søker les info her: les her
Hvordan søke:
les her
Søknadsfrist: Søknadsportalen åpnes hvert år i midten av desember og er åpen frem til søknadsfrist 15. februar.
Alle søkere må søke her:
Ledige stillinger.

NB: kun elektroniske søknader vil bli vurdert.