​Etter søknad til “Videregående opplæring” blir et antall elever tatt ut til intervju på bedriften. De elevene som blir valgt av bedriften får tilbud om skoleplass. De to første årene har du status som elev og de to siste som lærling. Lærlingelønnen på ca kr 300 000 fordeles over fire år etter visse retningslinjer. Tillegg for skiftarbeid osv vil man få ved fylte 18 år. Utdannelsen skjer i nært samarbeid mellom skole og bedrift. De to første årene er du i bedriften 2-3 dager i uken.

Utdanningen “Teknisk og allmenne fag” sikrer deg en kombinert teoretisk og praktisk opplæring. Etter 4 år går du ut av den videregående skolen med dobbel kompetanse – med både fagbrev og studiespesialisering.

Studiespesialiseringen – med full fordypning i matematikk og fysikk – gir adgang til universiteter og høyskoler. Fagbrevet kvalifiserer deg også til å gå inn som fagarbeider i en bedrift. Med TAF-vitnemålet i lommen står derfor de aller fleste dørene åpne for deg.

Etter 4 år som TAF-elev kan du velge mellom mange yrkes- og utdanningsveier. TAF-utdanningen gir blant annet grunnlag for opptak til:

  • Universitet/Høyskoler
  • Ingeniørhøyskoler
  • NTNU i Trondheim
  • Universitet og høyskoler i utlandet

For nærmere opplysninger kontakt Opplæringskontoret ved Svein Mosfjell via sentralbordet på tlf 38 10 10 10.