ISO 9001 Quality Glencore Nikkelverk AS 20200.4 MB
ISO 14001 Environment Glencore Nikkelverk AS 20200.4 MB
OHSAS 18001 Health & Safety Glencore Nikkelverk AS 20200.4 MB
ISO 50001 Energy Glencore Nikkelverk AS 20200.4 MB