​Sikkerhetsdatablad (SDS) distribueres til kunder direkte via Glencores internasjonale distribusjonsnett. Norsk og engelsk utgave er tilgjengelig her.
COBALT SDS/ELECTROLYTIC COBALT_English0.1 MB
COBALT SDS/ELECTROLYTIC COBALT_Norwegian0.1 MB