The Nikkelverk is wholly owned by Glencore, one of the world's largest globally diversified natural resource companies. We can provide career paths for those who seek to develop their careers and become a part of a global network within areas such as:

 • Complex chemical processes
 • Modern maintenance techniques
 • Material technology
 • Engineering
 • IT
 • Process operations and automation
 • Logistics
 • Research and Development
 • Administration and Management
 • Health, Safety and Environment
 • HR

Ved ansettelse

Nikkelverk ansetter ikke røykere. Dette er begrunnet i forskning som viser at kombinasjonen av røyking og nikkeleksponering gir økt risiko for lungekreft.

Nikkelverk ønsker at gravide skal ha et risikofritt svangerskap. For å unngå eksponering for helsefarlige stoffer vil tilrettelegging av arbeid bli vurdert for de ansatte som jobber i produksjonen. Dette er et «føre-var»-prinsipp for å ivareta den ansatte.

Ved Nikkelverk er arbeidsspråket vårt norsk. Av sikkerhetshensyn må derfor alle våre ansatte beherske språket godt.

Ved Nikkelverk har vi mange forskjellige stillinger, der noen av disse innebærer eksponering for elektromagnetiske felt. I disse stillingene vil vi ikke kunne ansette kandidater som har elektromedisinsk utstyr eller apparater på kropp. Med elektromedisinsk utstyr eller apparater menes pacemakere, avanserte insulinpumper, cochleaimplantat eller andre implantater eller medisinsk utstyr som bæres på kroppen. Grunnen til dette er at eksponering for elektromagnetiske felt for ansatte med elektromedisinsk utstyr kan føre til en sikkerhetsrisiko eller helserisiko.

Our values

View more

Ferievikar

View more