Careers

Summer job

Nikkelverk offers summer jobs each year for around 100 students. These summer jobs are within production with day and night shifts. 

A summer job at Nikkelverk gives valuable work experience and references for the future. The summer jobs at Nikkelverk are usually offered to around 90 students, many of whom choose to return the following summer.

We offer jobs in our production and we match the tasks for each summer worker based on the needs of the plant and the competence of the worker. As for every worker at Nikkelverk, we emphasize a good, safe and developing work environment. 

Ofte stilte spørsmål

Vi tilbyr hvert år ca. 75 skoleelever/studenter jobb. Det er en stor grad av gjeninntak. Ferievikarer som har vært her før og som er evaluert videre, vil bli foretrukket.

Vi tilbyr jobb i vår produksjon. Du kan ikke søke deg til en spesifikk avdeling. Vi setter opp arbeidssted etter bedriftens behov og din kompetanse (eks. truck og kransertifikat).

Alle søkere må være fylt 18 år på ansettelsestidspunktet.
Det ansettes ikke røykere. Har du sluttet må du ha vært røykfri i minst seks måneder.

Alle som fyller 18 år innen oppstart av vikarperioden kan søke sommerjobb hos oss. Skoleelever og studenter er godt representert som vikarer hvert år.

Alle søknader registreres elektronisk via vår søkeportal på vår nettside. Sjekk at du søker på korrekt stilling, og ikke kun en «åpen søknad». I søknaden legger du enkelt inn alle data, og legger ved dokumenter som CV, attester og vitnemål. Søknader mottatt på annen måte vil ikke bli hensyntatt. Du vil motta en kvittering fra systemet om at søknaden er mottatt, og du er da registrert i vårt system.

Søknadsportalen åpnes hvert år i midten av desember, og er åpen frem til søknadsfrist 15. februar.

All korrespondanse mellom søker og Glencore Nikkelverk vil foregå på e-post, via vår portal, så det er viktig at du sjekker e-posten med jevne mellomrom. Sjekk at postboksen din ikke er full, eller at e-post fra oss ikke havner i <useriøs epost>.

Så snart din søknad er behandlet vil du få informasjon på e-post om hva som skjer videre. Søknadsfristen er 15. februar, og alle søkere vil få svar kort tid etter dette. 

Søknadene mottas av Glencore Nikkelverk, og det er vi som kaller inn til intervju. Dette gjøres også på e-post. Intervjuet varer i ca. 20 minutter. Her får du muligheten til å presentere deg nærmere. Intervjuene avholdes enten fysisk hos Nikkelverk, eller via en digital løsning for de som har behov for dette. 

Våre ferievikarer jobber i hovedsak fra skoleslutt til skolestart.

Våre ferievikarer gis ikke ferie.

Glencore Nikkelverk ligger vakkert til ved innseilingen til Kristiansand, kun 15-20 minutters gåtur fra bysentrum. Vi har egen gjesteparkeringsplass for bil og sykkel, og gode bussforbindelser.

Vi kan dessverre ikke være behjelpelige med å finne bosted våre ferievikarer. Alle som får jobb hos oss har selv ansvaret for å finne eget bosted.

Glencore Nikkelverk har norsk som arbeidsspråk, og på grunn av sikkerheten er det viktig at alle behersker norsk tilfredsstillende.

Ferievikarer får lønn i henhold til tariffavtale. Denne reguleres hvert år.