Careers

Working at Nikkelverk

A safe and interesting workplace and a great working environment with good colleagues are some of the benefits our employees mention working at the Nikkelverk. This is shown in a low turnover and high seniority.

Glencore Nikkelverk seeks to be an attractive company where employees enjoy going to work and are encouraged to develop. We believe that the greatest results are achieved through collaboration across disciplines. Amongst our more than 500 employees there is a big diversity of competence and background. Including competent industry workers, a strong engineering environment and highly specialized PhD researchers.

Health and safety is our highest priority and our competent and motivated workforce contributes to a culture of safe work. Our company's culture is influenced by the pride of being in a world leading position within its advanced processes and product quality, and we have a special focus on continuous improvements to maintain this position. 

Glencore Nikkelverk has gained a strong reputation for our continuous work and developing the competence of employees. Through internal education and various external education programs we encourage employees to develop their knowledge. We are also one of the most important workplaces in our area in regards to vocational training by having almost 30 trainees from various disciplines. Furthermore, we have a solid partnership with the Eyde-cluster, University of Agder, Sørlandets Fagskole and other institutions and companies. 

Høy kompetanse i et mangfoldsmiljø

Glencore Nikkelverk ønsker å være en attraktiv arbeidsplass der ansatte opplever arbeidsglede og gode utviklingsmuligheter. Vi har tro på at de beste løsningene skapes gjennom tverrfaglig samarbeid. Blant våre mer enn 500 ansatte finnes et stort mangfold av yrkesgrupper og utdanningsbakgrunner – blant annet dyktige fagarbeidere, et sterkt ingeniørmiljø og høyt spesialiserte forskere med doktorgrad.

Bedriften har høstet anerkjennelse for satsing på kompetanseutvikling og ansatte tilbys gode utviklingsmuligheter. Gjennom interne opplæringstiltak og ulike etter- og videreutdanningstilbud søker bedriften å legge til rette for å øke ansattes kompetanse. Bedriften har et utstrakt samarbeid om kompetanseutvikling med Eyde-klyngen, Universitetet i Agder, Sørlandets fagskole og andre utdanningsinstitusjoner og bedrifter. Vi er blant de største aktørene innen fagopplæring og har ca. 30 lærlinger fordelt på flere ulike fagretninger.

En trygg og interessant arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer er noe av det våre ansatte trekker fram som det beste ved å jobbe på Nikkelverket. Dette vises i lav turnover og høy ansiennitet.

Finn ut mer

Ledige stillinger

View more

Hvorfor jobbe hos oss?

Les mer