Karriere

Jobb hos oss

Vår bedriftskultur er preget av stolthet over vår verdensledende posisjon, våre avanserte prosesser og kvaliteten på produktene.  Alle ansatte involveres i vårt kontinuerlig forbedringsarbeid og gis gode muligheter for medvirkning.

 

Høy kompetanse i et mangfoldsmiljø

Glencore Nikkelverk ønsker å være en attraktiv arbeidsplass der ansatte opplever arbeidsglede og gode utviklingsmuligheter. Vi har tro på at de beste løsningene skapes gjennom tverrfaglig samarbeid. Blant våre mer enn 500 ansatte finnes et stort mangfold av yrkesgrupper og utdanningsbakgrunner – blant annet dyktige fagarbeidere, et sterkt ingeniørmiljø og høyt spesialiserte forskere med doktorgrad.

Bedriften har høstet anerkjennelse for satsing på kompetanseutvikling og ansatte tilbys gode utviklingsmuligheter. Gjennom interne opplæringstiltak og ulike etter- og videreutdanningstilbud søker bedriften å legge til rette for å øke ansattes kompetanse. Bedriften har et utstrakt samarbeid om kompetanseutvikling med Eyde-klyngen, Universitetet i Agder, Sørlandets fagskole og andre utdanningsinstitusjoner og bedrifter. Vi er blant de største aktørene innen fagopplæring og har ca. 30 lærlinger fordelt på flere ulike fagretninger.

En trygg og interessant arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer er noe av det våre ansatte trekker fram som det beste ved å jobbe på Nikkelverket. Dette vises i lav turnover og høy ansiennitet.

Finn ut mer

Ledige stillinger

Les mer

Hvorfor jobbe hos oss?

Les mer