Glade Ansatte.jpg

Bærekraft

Helse

Det er bedriftens klare målsetting at virksomheten skal gi alle ansatte et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. For å forebygge ulykker og skape best mulig arbeidsforhold må vi alle ta aktivt eierskap og ansvar. Avdelingene for HMS, Bedriftshelsetjenesten og Kvalitet/Samfunn, bistår som sakkyndig instans til å organisere og tilrettelegge HMS-arbeidet.

ISO 45001

Nikkelverket er ISO 45001 sertifisert. ISO 45001 er en internasjonal helse- og sikkerhetsstandard. Slik sertifisering betyr at Nikkelverket har minimert den helse- og sikkerhetsrisiko ansatte kan utsettes for og er en integrert del av vårt internkontrollsystem i henhold til arbeidsmiljøloven.

Bedriftshelsetjenesten

Bedriften har egen bedriftshelsetjeneste bestående av bedriftslege, bedriftssykepleiere og bedriftsfysioterapaut. I tillegg samarbeider bedriftshelsetjenesten tett med yrkeshygieniker. Bedriftshelsetjenestens hovedfokus er arbeidsmiljøet og det forebyggende helsearbeidet knyttet til arbeidsrelatart helserisiko.

Det er bedriftens klare målsetting at virksomheten skal gi alle ansatte et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. For å forebygge ulykker og skape best mulig arbeidsforhold må vi alle ta aktivt eierskap og ansvar. Avdelingene for HMS, Bedriftshelsetjenesten og Kvalitet/Samfunn, bistår som sakkyndig instans til å organisere og tilrettelegge HMS-arbeidet.

ISO 45001

Nikkelverket er ISO 45001 sertifisert. ISO 45001 er en internasjonal helse- og sikkerhetsstandard. Slik sertifisering betyr at Nikkelverket har minimert den helse- og sikkerhetsrisiko ansatte kan utsettes for og er en integrert del av vårt internkontrollsystem i henhold til arbeidsmiljøloven.

Bedriftshelsetjenesten

Bedriften har egen bedriftshelsetjeneste bestående av bedriftslege, bedriftssykepleiere og bedriftsfysioterapaut. I tillegg samarbeider bedriftshelsetjenesten tett med yrkeshygieniker. Bedriftshelsetjenestens hovedfokus er arbeidsmiljøet og det forebyggende helsearbeidet knyttet til arbeidsrelatart helserisiko.