Bærekraft

Helse

Det er bedriftens klare målsetting at virksomheten skal gi alle ansatte et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. For å forebygge ulykker og skape best mulig arbeidsforhold må vi alle ta aktivt eierskap og ansvar. Avdelingene for HMS, Bedriftshelsetjenesten og Kvalitet/Samfunn, bistår som sakkyndig instans til å organisere og tilrettelegge HMS-arbeidet.

ISO 45001

Nikkelverket er ISO 45001 sertifisert. ISO 45001 er en internasjonal helse- og sikkerhetsstandard. Slik sertifisering betyr at Nikkelverket har minimert den helse- og sikkerhetsrisiko ansatte kan utsettes for og er en integrert del av vårt internkontrollsystem i henhold til arbeidsmiljøloven.

Bedriftshelsetjenesten

Bedriften har egen bedriftshelsetjeneste bestående av bedriftslege, bedriftssykepleiere og bedriftsfysioterapaut. I tillegg samarbeider bedriftshelsetjenesten tett med yrkeshygieniker. Bedriftshelsetjenestens hovedfokus er arbeidsmiljøet og det forebyggende helsearbeidet knyttet til arbeidsrelatart helserisiko.