Bærekraft

Miljø

Glencore har som overordnet mål å arbeide for en bærekraftig utvikling i alle virksomheter innen konsernet. Miljødirektoratet fastsetter kravene til utslipp, støy, avfallshåndtering og andre miljøforhold. I tillegg har vi satt egne mål for utslipp som er lavere enn grensene gitt i tillatelsen fra Miljødirektoratet. Innen hvert ansvarsområde i bedriften er det et lederansvar at alle forhold som angår ytre miljø blir ivaretatt, og at alle avvik fra offentlige og interne bestemmelser rettes opp så raskt som mulig

Gjennom flere tiår har Nikkelverket gjennomført tiltak for å bevare miljøet best mulig. Kravene til ytterligere forbedringer gjør at det stadig satses på miljøprosjekter, og gjennom bedriftens ISO-14001 miljøsertifisering har vi etablert et effektivt system for å sikre at miljøarbeidet blir gitt prioritet når beslutninger tas. Industriens offisielle syn på en rekke viktige spørsmål om helse og miljørisiko relatert til nikkel og nikkelforbindelser kan du lese mer om på Nickel Institute sin nettside.