Nickel Export.jpg

Kundeinfo

Nikkelverket har et stort fokus på kvalitet, sikkerhet og bærekraft. Dette dokumenterer vi kontinuerlig gjennom ulike ordninger og sertifiseringer.

Dokumenter

Produktdatablad
REACH

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) er et omfattende europeisk regelverk som gjelder kjemikalier fra produksjon eller import til bruk som stoffer, i stoffblandinger og produkter. Reach skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø. Regelverket gjelder for stoffer alene, i blanding og i faste produkter og legger ansvar og plikter på virksomheter i hele forsyningskjeden.

Virksomheter som produserer eller importerer stoffer til EU-/EØS-området, må registrere til det europeiske kjemikaliebyrået Echa. Plikten til å registrere gjelder årlige mengder på 1 tonn eller mer av et stoff, alene eller i blanding. Kravene til å dokumentere stoffenes egenskaper og trygg bruk for helse og miljø er omfattende og inkluderer toksikologiske, økotoksikologiske, fysiske og kjemiske testdata. Virksomheter med samme stoff må samarbeide om deling av data og kostnader. Nikkelverket har registrert ca 30 forskjellige stoffer, hvilket inkluderer både råvarer, produkter og mellomprodukter.

Ønsker du å se våre REACH metalregistreringsdokumenter for nikkel, kobolt og kobber? Ta kontakt: post@glencore.no eller +47 38 10 10 10.

Sikkerhetsdatablad

Ønsker du å se våre sikkerhetsdatablad for nikkel, kobber og kobolt?

Ta kontakt: post@glencore.no eller +47 38 10 10 10

Generic exposure scenarios

Ønsker du å se våre generic exposure scenario dokumenter?

Ta kontakt: post@glencore.no eller +47 38 10 10 10

ISO Dokumenter
Letters of compliance

Selv om Nikkelverkets nikkel, kobolt og kobber blir produsert på anlegget i Kristiansand så blir produktene markedsført og solgt av Glencore plc i Baar, Sveits. For spørsmål knyttet til vår produktportefølje, ta derfor kontakt med:

Glencore plc, Baarermattstrasse 3, CH-6340 Baar, Switzerland

Tel +41 41 709 2000

product.safety@glencore.com

Retningslinjer

Det forventes at alle ansatte og innleide medarbeidere, og de som jobber på vegne av Nikkelverket overholder selskapets verdier og etiske retningslinjer.

Våre etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer