Bærekraft

Beredskap

Nødberedskap er høyt prioritert på Nikkelverket, både inne på anlegget og i vårt nærmiljø i Kristiansand.

Nikkelverket gjennomfører evakueringsøvelser jevnlig hvert år. Det er 60 personer ved Nikkelverket som inngår i industrivernets beredskapsstyrke. Disse trener i snitt 3000 timer i året. Industrivernet er trent for raskt å kunne håndtere branner, personskader og lekkasjer av gass og farlige kjemikalier før nødetatene kommer. Vi står alltid klare til å bistå Kristiansand brannvesen hvis det blir nødvendig.

Vi deler ut brosjyrer som informerer våre naboer - både næringsliv og privatpersoner - om bedriftens risikoforhold, hva vi gjør for å hindre storulykke og hva de bør gjøre hvis en alvorlig ulykke likevel skulle skje. Slike brosjyrer er påkrevd etter EUs direktiv for anlegg som lagrer og håndterer store mengder brannfarlige og kjemiske stoffer. Det ble senest sommeren 2020 sendt ut brosjyrer til naboer. 

Informasjon til naboer om risikoforhold