Om oss

Vår historie

Nikkelverket ble etablert av en liten gruppe forretningsfolk og ingeniører bestående av blant andre Jacob Børresen, Sam Eyde, Anton Grønningsæter og svenske Viktor Hybinette. Det var dristige og fantasirike menn som i 1910 dannet Kristiansands Nikkelraffineringsverk A/S.

Lenge før dette hadde Norge opparbeidet seg rike tradisjoner som produsent av nikkel. I 1870 var 40 gruver og syv smeltehytter i drift, og like før det påfølgende århundreskiftet fant 75% av verdens nikkelproduksjon sted i Norge. En av de største gruvene var Flåt gruver ved Evje, ca 70 km nord for Kristiansand. Her ble det utvunnet nikkelmalm over en lang periode fra 1872 til 1946.

Kristiansand var allerede på denne tiden et etablert handels- og industristed som med sin beliggenhet ved havet hadde gode forbindelser til markedet utenfor Norge. Det var derfor naturlig å bygge et raffineringsverk her for å utnytte malmen fra Flåt gruver. Mens de første driftsårene gikk meget bra, ble tiden under første verdenskrig - dels på grunn av en storbrann - men spesielt etter krigen, svært vanskelig med lave nikkelpriser på verdensmarkedet og generelt vanskelige økonomiske tilstander.

Det canadiske gruveselskapet Falconbridge Nickel Mines Ltd. hadde oppdaget store forekomster av nikkelmalm i Sudbury i Canada. Selskapet var derfor på jakt etter raffineringskapasitet. Begrenset råstofftilgang og de vanskelige økonomiske forholdene førte til at Kristiansand Nikkelraffineringsverk sa ja til å få canadierne som eiere i 1929. Falconbridge Nikkelverk A/S var derved et faktum. Med solid tilførsel av råstoff fra Canada har nikkelverket hatt en meget god utvikling.

Produksjonskapasiteten er gradvis blitt bygget ut, og er i dag 92.000 tonn nikkel pr. år. Etter en periode med interesse fra en rekke potensielle nye eiere, ble nikkelverket solgt til Xstrata-konsernet i 2006. 2. mai 2013 fusjonerte de to selskapene Glencore plc og Xstrata plc. I ett år het selskapet GlencoreXstrata, men fra mai 2014 er det formelle navnet Glencore plc. 30. juli 2013 endret bedriften formelt navnet til Glencore Nikkelverk AS.