Bærekraft

Samfunn

Nikkelverket har forpliktet seg til prinsippene om bærekraftig utvikling hvor vi tar hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer. Vi følger ledende standarder for helse, miljø og sikkerhet, energi, samfunnsansvar og etiske prinsipper, og bidrar til å utvikle samfunnet rundt oss.

Nikkelverkets samfunnsansvar begynner med å ta vare på egne ansatte og deres familier. Det handler om trygge arbeidsplasser og respekt for hverandre. Omsorg for nære naboer omsettes i praksis når vi reduserer utslipp av lukt, støv og støy.

Gjennom fjernvarmeanlegget til Agder Energi Varme kan overskuddsenergi fra vår svovelsyrefabrikk gi vannbåren varme til flere tusen husstander i Kristiansand. Vi tar dessuten utvikling av kompetanse på alvor og tilbyr et stort antall lærlingplasser og satser stort på intern opplæring og utvikling av den enkelte medarbeider.

Vi har et tett samarbeid med Universitetet i Agder gjennom prosjektet MyMachine hvor Nikkelverket stiller med mentorer og finansiering. I MyMachine er samskaping i sentrum hvor ingeniørstudenter prosjekterer barneskoleelevers ideer. Disse ideene blir til slutt bygget av fagelever på videregående skoler i Agder. Les mer om MyMachine.

Nikkelverket viser samfunnsansvar også ved å finansiere verdifulle arrangementer og tiltak lokalt. Vi sponser Bærekraftsfestivalen som er et initiativ fra studenter på Sørlandet og vi har bidratt med utbedring av sykkelveier i Kristiansand. Videre støtter vi ungprat.no, et samtaletilbud for barn og unge som har tilbudt gratis samtalehjelp til flere tusen barn og unge. Tidligere het tilbudet City Changers, men det har nå fusjonert med Blå Kors for å kunne gi et bedre tilbud til dem som trenger det. 

Vi jobber aktivt med å bli en lese- og skrivevennlig bedrift.  Vi legger vekt på åpnehet, og kunnskap om lese- og skrivevansker.  Vi forsøker å bruke stor og leservennlig skrift, figurer og illustrasjoner og tilpasset kursing. Vi er den første industribedriften som gjør slike tiltak, noe som sikrer et tryggere, mer effektivt og attraktivt arbeidsmiljø for alle.