Produksjon.jpg

Om oss

Nikkelverket er det største nikkelraffineriet i den vestlige verden og eksporterer 100% av produksjonen, som primært består av nikkel, kobber og kobolt.

Nikkelverkets produksjon

Fra vårt anlegg posisjonert sentralt i Kristiansand produserer vi store mengder nikkel, kobber og kobolt. Produkter som hele verden drar nytte av.

Vår historie

Nikkelverket ble etablert av en liten gruppe forretningsfolk og ingeniører som i 1910 dannet Kristiansands Nikkelraffineringsverk A/S.

Våre verdier

Våre verdier reflekterer våre handlinger, vårt tankesett og våre prioriteringer som vi selv følger. De definerer hva det betyr å jobbe hos Glencore, uansett rolle og lokasjon.