Si i fra

Nikkelverket ønsker at du melder fra om utslipp, støyplager og andre uønskede hendelser direkte til oss. Naboer kan finne nyttig informasjon og brosjyrer her. Kontaktinformasjon finner du i kartet. 

Uetiske handlinger kan rapporteres til varsling@glencore.no

HR

Vis mer

Leverandørinfo

Vis mer