Tilbake til Nikkelverk

​Vår nettside registrerer IP-adressen fra alle våre besøkende til vår hjemmeside. En IP-adresse er et nummer som automatisk genereres til din datamaskin når du benytter internett. Vi bruker IP-adressen til å stille diagnoser når vi har problem med vår server, for å administrere vårt hjemmeområde, for å analysere trender, for å følge brukerens bevegelser, og for å skaffe til veie demografisk informasjon med det formål å kontinuerlig forbedre vår hjemmeside og levere personlig og kunderettet innhold. IP-adressen er ikke knyttet opp mot personlig identifiserbar informasjon, og måter vi samler data på er standard prosedyre på de fleste web-servermiljøene i dag. 


Vår nettside inneholder lenker til andre nettsider. Vennligst merk deg at når du klikker på en slik link, går du inn på en annen nettside, der Glencore ikke har noe ansvar. Ved å benytte denne siden, signerer du på avtalen om vår beskyttelsesfilosoi som beskrevet over. Merk deg at denne policyen kan bli redigert periodisk uten varsel. Vennligst les denne policyen en gang til før du sender inn personlig informasjon hvis du har betenkninger om hvordan din informasjon bli samlet inn og brukt.