Bærekraft

Bærekraftig utvikling

Nikkelverket har forpliktet seg til prinsippene om bærekraftig utvikling hvor vi tar hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer.

Vi følger ledende standarder for helse, miljø, sikkerhet, energi, samfunnsansvar og etiske prinsipper, og bidrar til å utvikle samfunnet rundt oss. Slik forbedrer vi også konsernets omdømme, gir selskapet et konkurransefortrinn og gjør det mulig å tiltrekke og beholde flinke ansatte, samt tilgang på kapital.

Vi følger opp disse forpliktelsene gjennom vårt kontinuerlige forbedringsarbeid og standarder satt av konsernet.

Safework er et felles fundament for vår felles sikkerhetskultur. Glencore sitt program for økt sikkerhet ved våre gruver og fabrikker. Safework består av over 20 protokoller som fokuserer på å eliminere risiko for personskader med dødelig eller varig konsekvens. Vi kaller dette "Våre syv livreddende regler".

Ved våre nikkeloperasjoner er Safework designet til å gi alle som er en del av virksomheten de nødvendige verktøyene og kunnskapen som skal til for å utføre arbeid på en sikker måte. Og ikke minst blir hvert enkelt individ myndiggjort til å stoppe utrygt arbeid. 

Elementene til Safework er:

Vi bruker disse protokollene for å addressere felles årsaker til dødsfall og seriøse skader.

Vi oppmuntrer arbeidere til å fokusere på de farene som har det høyeste potensialet for seriøse skader og dødsfall - og de "kritiske atferdene" som burde benyttes. 

Vi tilbyr verktøy som opplæring i risikobevissthet, treningsmateriell med virtual reality for hver fatale fare, og andre treningshjelpemidler. 

Ledere på førstelinje er ansvarlige for sine arbeidsområder, lede teknisk sikkerhet, og motivere sikker atferd. 

Vi er heleid av Glencore og vi håndterer virkningene og de potensielle konsekvensene av våre handlinger i tråd med Glencores bærekraftsramme.