Om oss

For naboer

Vi bruker verdensledende teknologi til å produsere miljøvennlig, energieffektivt og trygt. Som ledd i sikkerhetsarbeidet deler vi ut en informasjonsbrosjyre i nabolaget. Vi anbefaler deg å lese denne nøye og å plassere medfølgende faktabrosjyre på et lett synlig sted.

Forholdsregler ved storulykker

Informasjon til naboer om risikoforhold og beredskap

Et godt og konstruktivt naboskap er svært viktig for oss. Vi har gjennom kontinuerlig forbedring av våre prosesser redusert våre påvirkninger på omgivelsene dramatisk.

Enkelte forhold er det vanskelig for bedriften å overvåke. Støy er en slik faktor. Oppstår det uvanlig støy kan det være en vifte som har gått i stykker, et begerverk som trenger tilsyn eller en port som må lukkes. Fra bakkenivå inne på bedriftsområdet kan slike ulyder være vanskelig å høre, mens de kan oppleves som forstyrrende støy for våre naboer. Vi oppfordrer våre naboer til å ta kontakt med oss slik at feil og ubehag kan identifiseres og tiltak iverksettes. Alle henvendelser fra naboer vil bli registrert og fulgt opp i løpet av kort tid.