Glencore Nikkelverk er en viktig del av det grønne skiftet. Vår nikkel brukes i grønn teknologi over hele verden, blant annet i batterier for el-kjøretøy.

Bærekraft er integrert i alle ledd av driften og er en vital del av bedriftsstrategien til Glencore. Glencore sin tilnærming til bærekraft er sentrert rundt nøkkelfundamentene helse, sikkerhet, miljø, samfunn og menneskerettigheter. Som heleid av Glencore følger vi Glencores rammeverk for bærekraft. 

Rammeverket og de støttende retningslinjene er samstemte med internasjonale standarder og gjelder alle eiendeler som Glencore har kontroll over.

De skaper en standardisert tilnærming til å håndtere risiko relatert til helse, sikkerhet, miljø, samfunn, menneskerettigheter, så vel som finansielle og juridiske aspekter av våre operasjoner.

Vår bærekraftspolicy

Vis mer

Miljø

Vis mer