Roboter.jpg

Om oss

Nikkelverkets produksjon

Tilbake til Om oss

Glencore Nikkelverk AS har et moderne og komplekst prosessanlegg. Deler av prosessen er patentert. Det drives kontinuerlig forenkling og effektivisering av prosessene for å øke produktiviteten. Samtidig arbeides det med forsøk og utvikling av nye prosesser for å kunne øke inntaket av alternative råstoffer. Slike råstoffer krever ofte spesialbehandling. Nikkelverket har nødvendig teknologi og prosesser for å klare disse oppgavene.

Prosessen i Kristiansand starter med at råstoffet knuses til et fint pulver og transporteres til klorluting. Råstoffets metaller skilles fra hverandre ved hjelp av klor i saltsyre, og fordeles til forskjellige prosessområder for rensing og raffinering. Disse ulike prosessområdene behandler både oppløsninger og faste stoffer.

De forskjellige prosessområdene er:

  • Klorluteavdeling
  • Elektrolyttrensing 
  • Koboltraffinering
  • Nikkelelektrolyse
  • Rosteanlegg og svovelsyrefabrikk
  • Kobberelektrolyseavdeling
  • Matteluting
  • Edelmetallavdeling

 

Fra disse områdene kommer de forskjellige produktene til etterbehandling, klipping og pakking før de skipes ut på verdensmarkedet. Nikkelverket var den første bedriften i Norge som installerte databasert prosesstyring. Det skjedde allerede i 1966, og den videre utviklingen på dette området har vært viktig i arbeidet med å øke fleksibiliteten i prosessene.

El-forbruk

Strømforbruk pr tonn Ni-ekv: 5,13 MWh/tonn

Produksjonskapasitet 2019

Vår produksjonskapasitet i 2019

Nikkel

92 000

Tonn

Kobber

39 000

Tonn

Kobolt

5 000

Tonn

Svovelsyre

115 000

Tonn

Produksjon 2019

Nikkelverkets faktiske produksjon i 2019

Nikkel

92 132

Tonn

Kobber

21 962

Tonn

Kobolt

4 354

Tonn

Svovelsyre

98 524

Tonn