Om oss

Nikkelverkets produksjon

Glencore Nikkelverk AS har et moderne og komplekst prosessanlegg. Deler av prosessen er patentert. Det drives kontinuerlig forenkling og effektivisering av prosessene for å øke produktiviteten. Samtidig arbeides det med forsøk og utvikling av nye prosesser for å kunne øke inntaket av alternative råstoffer. Slike råstoffer krever ofte spesialbehandling. Nikkelverket har nødvendig teknologi og prosesser for å klare disse oppgavene.

Prosessen i Kristiansand starter med at råstoffet knuses til et fint pulver og transporteres til klorluting. Råstoffets metaller skilles fra hverandre ved hjelp av klor i saltsyre, og fordeles til forskjellige prosessområder for rensing og raffinering. Disse ulike prosessområdene behandler både oppløsninger og faste stoffer.

De forskjellige prosessområdene er:

  • Klorluteavdeling
  • Elektrolyttrensing 
  • Koboltraffinering
  • Nikkelelektrolyse
  • Rosteanlegg og svovelsyrefabrikk
  • Kobberelektrolyseavdeling
  • Matteluting
  • Edelmetallavdeling

Fra disse områdene kommer de forskjellige produktene til etterbehandling, klipping og pakking før de skipes ut på verdensmarkedet. Nikkelverket var den første bedriften i Norge som installerte databasert prosesstyring. Det skjedde allerede i 1966, og den videre utviklingen på dette området har vært viktig i arbeidet med å øke fleksibiliteten i prosessene.