Om oss

Kort om oss

Nikkelverket er det største nikkelraffineriet i den vestlige verden og eksporterer 100% av produksjonen, som primært består av nikkel, kobber og kobolt. Med omkring 50 produktvarianter eksporterer vi til markeder verden. Karakteristisk for alle produktene er høy kvalitet og renhetsgraden i ferdigmetallene er blant de høyeste i verden.

Vi produserer superrent nikkel

Siden 1910 har det blitt raffinert, produsert og eksportert nikkel og andre metaller fra produksjonsanleggene i Kristansand. Utstrakt produktutvikling har vært nødvendig for å tilfredsstille kundenes behov. Vår miljø-, energi- og prosessteknologi har gjort Nikkelverket til en av de mest effektive og teknologisk avanserte raffineriene i verden. Med fokus på bærekraftig verdiskaping vil vi fortsette å være i verdenstoppen.

Nikkelverkets strategi for å tilfredsstille våre kunder og aksjonærer er bygd opp rundt vår forretningsmodell - Nikkelverk Business System. Gjennom sikker og bærekraftig produksjon skal vi levere produkter av høy kvalitet som dekker kundens behov i fremtidens marked. Når prosessen er stabil og forutsigbar kan vi minimere metalltap og posisjonere oss til å håndtere stadig mer komplekse råmaterialer. Våre aktiviteter fokuserer på å redusere sløsing og optimalisere bruken av våre ressurser for å redusere våre driftskostnader og opprettholde vår konkurransedyktighet.

Vi er stolte av å være en del av Glencore, et av verdens største globale og diversifiserte konsern innen råvare-sektoren. Som ledende produsent og markedsfører av råvareprodukter og med balansert portefølje av ulike industrielle eiendeler, er vi godt posisjonert til å skape verdi gjennom hele verdikjeden. Fra å hente ut mineraler dypt nede i gruver til å levere kvalitetsprodukter til vår internasjonale kundebase. Vi produserer verdens reneste nikkel og kobolt, samt ferronikkel, kobber og en rekke andre produkter. Vi er også en av de største produsentene av resirkulert nikkel- og koboltholdig materiale.

Produkter som inneholder nikkel spiller en vital rolle i vårt moderne samfunn. Nikkel finner vi igjen i en rekke samfunnsnyttige produkter av rustfritt stål og spesiallegeringer. Sikker transport, ren bærekraftig energiteknologi og bygningsindustri er helt avhengig av nikkel. Du finner også nikkel for eksempel i enhver mobiltelefon, bilbatterier og tv-apparater. Blir du syk eller skadet vil du finne nikkel i ambulansen, i den sterile nåla og i sykehussengen. I tillegg er nikkel resirkulerbart og 80% av all nikkel blir resirkulert via metallskrap og metallholdig avfall.

Kobber går til produksjon av elektriske ledninger, kabler, messingproduksjon og til myntframstilling.

Kobolt anvendes til katalysatorer for petroleums- og kjemisk industri, og i superlegeringer som skal tåle høy temperatur og stor mekanisk belastning.