Om oss

Våre verdier

Våre ansatte skal være ambassadører for våre kjerneverdier

Som heleid av Glencore, er vår visjon å bli anerkjent som en organisasjon som setter standarden for høy ytelse.

Våre verdier reflekterer våre handlinger, holdninger og våre prioriteringer som vi selv følger. De definerer hva det betyr å jobbe for Glencore, uansett rolle eller lokasjon.

Verdiene er fundamentet for vår bærekraftsledelse samt våre retningslinjer og selskapets policier.

Sikkerhet
Sikkerhet og helse er viktigere enn noe produksjonsteknisk mål. Vi har lært å arbeide riktig og sikkert. Vi utviser personlig ansvar og aktsomhet, også for andre.
Enkelhet
Vi er profesjonelle og metodiske. Vi leverer og krever kvalitet. Vi gjør det vi sier.
Ansvarlighet
Vi respekterer og tar hensyn til hverandre. Vi viser ansvarlighet i alt vi gjør. Vi styrer etter prinsippene om bærekraftig utvikling.
Nytenking
Vi dyrker kulturen om kontinuerlig forbedring og involvering av alle ansatte. Vi forvandler ideer til verdier på en kreativ måte.
Åpenhet
Tillit og integritet kjennetegner hvordan vi samarbeider. Vi anerkjenner og deler hverandres kunnskaper og delegerer ansvar for å oppnå best resultat.
Integritet
Vi har motet til å gjøre det som er riktig, selv når det er vanskelig. Vi gjør det vi sier og behandler hverandre rettferdig og med respekt.