Om oss

Retningslinjer

Glencore opererer etter en ledelsesmodell med omfattende delegering av ansvar, der enkeltstående forretningsområder, som Nikkelverket, opererer med stor grad av selvstendighet. Vi er imidlertid bundet sammen av et felles sett verdier og holdninger om hvordan vi jobber.

De etiske retningslinjene til Glencore plc fastsetter en bestemt adferd som skal sikre at disse ambisjonene avspeiles i våre daglige handlinger, beslutninger og holdninger. Disse adferdsreglene kan ikke fastsette forholdsregler for enhver tenkelig situasjon, men er ment som praktisk veiledning og som støtte for anvendelsen av våre verdier i beslutningsprosesser.

Det forventes at alle ansatte og innleide medarbeidere, og de som jobber på vegne av Nikkelverket overholder selskapets verdier og etiske retningslinjer.

Våre etiske retningslinjer