Sykkelhus2.jpg

Grønn reisevei

Grønn reisevei

Forfatter: Glencore Nikkelverk | Dato: 28/08/2020

Kristiansand kommune oppfordrer bedrifter til å sette i gang tiltak som motiverer ansatte til å benytte grønne transportmidler ved å sykle eller gå til jobb. Dette er en oppfordring som Kristisand tilrettelegger for og som er på linje med nasjonale retningslinjer for å redusere CO2-utslipp.

Tidligere har få ansatte benyttet seg av kollektivtrafikk og buss for å komme seg til og fra jobb. Potensialet for å endre dette og samtidig styrke vårt omdømme var stort. Med både finansiell støtte og logistikkstøtte fra kommunen så var det neste steget å bidra med å bygge gangveier. 

Kristiansand ble utnevnt Norges beste sykkelby bare noen år tilbake, delvis takket være mange sykkelruter rundt byen. Den nybygde gangveien som er mer enn 10 kilometer i begge retninger fra anlegget vårt, kobles til det allerede etablerte sykkelrutesystemet. Sikkerhet kommer som alltid først, så vi har satt en fartsgrense på 25 km/t på vår gangvei. Videre, for å bedre transportalternativet for syklister har Nikkelverket bygget lagringsfasiliteter som er i stand til å huse 200 sykler. Dette sykkelhuset gjør det mulig for ansatte å lagre syklene deres (og lade dem dersom de er elektriske) uten å bekymre seg for dårlig vær. 

I dag er sykkelhusene ofte fylt til randen med sykler, noe som betyr at mer enn 200 ansatte sykler til og fra jobb.

Nikkelverkets ansatte jobber hardt for å forbedre sikkerhet, senke energibehovet og minimerer anleggets påvirkning på miljøet. Dette initiativet utfordret oss til å bringe denne tankegangen over til våre personlige liv ved å gjøre våre transportvaner grønnere. I tillegg har dette initiativet forbedret ansattes personlig helse og tilfredshet.  

Våre ansatte tok uten tvil utfordringen på strak arm.