SafeWork.jpg

SafeWork senteret åpnet

Sommerstudentene fikk gleden av å ta i bruk senteret under introduksjonsdagene.

SafeWork senteret åpnet

Forfatter: Glencore Nikkelverk | Dato: 01/07/2020

"Dette blir et senter som alle de som nå unngår å skade seg får gleden av", sa Harald Eik da senteret ble offisielt åpnet.

Byggingen av huset som vil bestå av all sikkerhetsrelatert trening for ansatte og kontraktører har nå blitt ferdigstilt på nikkelverket. SafeWork-senteret vil videre styrke og symbolisere den kritiske viktigheten av sikkerhet for våre mer enn 530 fulltidsansatte og mer enn 1000 kontraktører som jobber på anlegget i løpet av et år.

Tom Michael Øksendal, leder for SafeWork-senteret, oppsummerer drivkraften bak SafeWork-senteret: "Vi har lenge hatt et bærekraftig og sterkt fokus på sikkerhetsarbeid på nikkelverket og vi har gjort solide grep. Men vi må hele tiden forbedre oss. Så, nikkelverket har investert i sine mennesker ved å bygge SafeWork-senteret, en plass hvor alle ansatte og kontraktører vil bygge og forme sin egen sikkerhetskompetanse og -holdning. Det er veldig motiverende."

SafeWork-senteret tar sikte på å gjenskape arbeidsmiljøet til de ansatte og kontraktører for å gjenskape situasjoner de vil møte på rundt på anlegget. Senteret har blitt utstyrt med en industriell rigg bestående av piper og forhøyde plattformer for å bringe Glencore sine Fatal Hazard Protocols (FHPer) og Life-Saving Behaviours til liv. Eksempelvis har innsiden av senteret en takhøyde på 13 meter slik at ansatte og kontraktører kan tilføre prosesser og prosedyrer som er uthevet i Glencore sin FHP omhandlende arbeid i høyden, en av mange FHPer som er appliserbare til vårt anlegg.

Teamet har samarbeidet med Universitetet i Agder for å utvikle læringsinnhold, inkludert opplæringsstrategier, metoder og verktøy til bruk. For å skape en så interaktiv opplevelse som mulig så har teamet tatt i bruk ny og avansert teknologi og treningen vil assisteres med film og animasjoner.

Se video fra åpningen av senteret