Bærekraft

Vår bærekraftspolicy

Vår policy for bærekraftig utvikling

Vår bærekraftspolicy

 • Nikkelverket skal være veiviser for industrien innenfor helse, miljø, sikkerhet, kvalitet og energi.
 • Vi skal være gode rollemodeller internt og eksternt, og vise vei gjennom synlig ledelse, tydelige mål og verdier.
 • Vi skal kontinuerlig styrke HMS som fundament og være lojale til de fire Nikkelverk Business System prinsippene i vårt daglige arbeid.
 • Vi skal involvere og utvikle våre medarbeidere for å skape samhørighet, kompetanse, engasjement og eierforhold til mål, arbeidsprosesser og arbeidsmiljø. Vi ønsker at alle ansatte skal involvere seg i vårt forbedringsarbeid og utnytte sin kompetanse på en best mulig måte.
 • Vår drift kjennetegnes av sterk tro på at riktig prosess gir riktig resultat og at dokumentert og forstått beste praksis er nødvendig som utgangspunkt for forbedringer.
 • Vi skal være en trygg og attraktiv arbeidsplass der alle trives og finner arbeidsglede og yrkesstolthet, viser omsorg, respekterer og tar hensyn til hverandre, og hvor det er fravær av mobbing og diskriminering.
 • Vi skal alltid tenke sikkerhet først, og identifisere, evaluere og styre risiko i alle våre aktiviteter, og sørge for en sikker drift som beskytter mennesker, miljø, samfunn og eiendeler.
 • Vi skal arbeide målrettet med kontinuerlig forbedring og bidra til bærekraftig produksjon. Vi skal utnytte våre ressurser best mulig og til minst mulig belastning for miljøet.
 • Vi skal aktivt ta i bruk ny teknologi og mulighetene som ligger i økt digitalisering.
 • Vi skal ta samfunnsansvar der det er naturlig for å løse felles utfordringer eller skape felles gevinst. Vi skal ha en aktiv kommunikasjon med omgivelsene.
 • Vi skal forstå kundenes, markedets og omgivelsenes behov og krav, og ivareta deres forventninger.